Vrijwilliger vanaf het begin!

Door Ria Alleman

Een vrijwilliger van het eerste uur is Fia Oudshoorn. Bij de oprichting van het buurthuis, ruim veertig jaar geleden, was Fia al van de partij. Ze herinnert zich het een en ander nog goed en vertelt ons er graag over.

Wie ben je?
‘Ik ben Fia, 74 jaar en getrouwd met Huub. In 1969 zijn we in Voorschoten komen wonen. Eerst op de Dobbeweg, toen de van Kempenstraat en inmiddels wonen we alweer heel wat jaren in de Vlietwijk. Ik heb twee fijne zonen Patrick en Dennis en twee prachtige kleinzonen Mats en Hemi.’

Hoe ben je bij de Boschbloem terecht gekomen?
‘Op de van Kempenstraat kwamen buurtbewoners langs om te vragen of ik een handtekening wilde zetten voor een buurthuis die ze wilde gaan oprichten. Ze vroegen ook of ik interesse had om iets te organiseren, vooral voor de kinderen uit de buurt. Huub ging helpen om een aangekochte oude directiekeet op te bouwen aan de Sixlaan, ons eerste buurthuis, en Ik ben gaan helpen met hand en spandiensten.’

Wat doe je zoal bij de Boschbloem?
‘In de loop der jaren heb ik mij ingezet als bestuurslid, ledenadministrateur en kinderactiviteiten zoals bijvoorbeeld na de speurtocht pannenkoeken bakken. Van het begin af aan klaverjaste ik en heb de leiding overgenomen. Ik maakte ook schoon en weet nog goed dat ik hard heb moeten strijden om een stofzuiger te krijgen. Dat was nergens voor nodig en een overbodige luxe. De klaverjassers konden best wel midden in het zaagsel een kaartje leggen, lacht Fia. We gaven ook een krantje uit en dat was altijd een hele happening als het gemaakt werd. Onder veel gelach en plezier werd het boekje in elkaar gezet en vervolgens liep iedereen zijn eigen wijk. Een mooie tijd was dat.’

Verhuizen
‘Het houten gebouw brandde af. We verhuisden naar een deel van een nabij gelegen kleuterschool en kregen een pipowagen tot onze beschikking. Helaas brandde de kleuterschool ook af. We vonden een tijdelijk onderkomen in een lokaal van de Parkschool en verhuisden uiteindelijk naar de leeggekomen kleuterschool , de Mgr. Bekkerschool. Inmiddels was het bestuur in gesprek met de gemeente over nieuwbouw en Glenn Zeelt was onze contactpersoon. Eind 1989 werd de eerste paal de grond ingeslagen. Ik herinner mij nog dat het heien niet mocht beginnen voordat onze voorzitter, Lau van der Zwet, een paar centen op de betonnen paal geplakt had. Dit had ik nog nooit eerder gezien en vond het een leuk gebruik.’

Hoe ben je op het idee van bridgen gekomen?
‘De AVRO startte begin jaren 80 een bridgecursus op de televisie. Lau kwam op het idee om ook een bridgeavond te organiseren. Na wat lessen in de Parkschool ben ik met Fred Achttien gaan bridgen. De eerste avonden werden geleid door Maria Noort. We zijn ervaring gaan opdoen bij het Cultureel Centrum en al snel waren Fred en ik de activiteitenleiders. Later ben ik samen met Bert Kort de activiteit gaan leiden.’

Hoe lang geef je de activiteit?
‘Op 9 januari 1985 is de bridge gestart en begonnen met één lijn. Deze maandagavonden heb ik bijna 30 jaar lang met veel plezier georganiseerd en geleid. Bridgelessen geven was dé manier om nieuwe leden aan te trekken. Toen de docent stopte heb ik het overgenomen. Tijdens de cursus werden de eerste 4 boekjes van het Acol biedsysteem behandeld en kon de cursist in competitieverband gaan spelen. Daardoor groeide het aantal leden en uiteindelijk speelde we in drie lijnen. In 2018 ben ik gestopt ben met lesgeven en heb toen de recreatieve bridgemiddagen van Willy van der Heden overgenomen en dat nog steeds met plezier doe.’

Wat wil je andere meegeven over vrijwilligerswerk?
‘Doe vooral wat jezelf leuk vind. Als je er geen plezier in hebt kun je het ook andere niet naar hun zin maken. Je maakt leuke nieuwe sociale contacten en blijft bij veel dingen betrokken.’

Mis je activiteiten?
Nieuwe activiteiten zijn hard nodig om het buurthuis levendig te houden. Als nieuwe activiteiten zou ik zeggen, denk eens aan het organiseren van fiets- of wandeltochten.’

8 maart 2022

Delen met je netwerk?