Van de bestuurstafel

Door Ria Alleman

Op 28 februari is het bestuur weer bij elkaar geweest en zijn verschillende zaken de revue gepasseerd. De algemene ledenvergadering is verder uitgewerkt,  er is gesproken over de gevolgen voor de Boschbloem, nu deze voor drie dagen (14, 15 en 16 maart) als stemlokaal voor de Gemeentelijke verkiezingen wordt ingericht. De normale activiteiten kunnen die dagen niet doorgaan. 

De voorbereidingen voor de aanstaande Algemene ledenvergadering zijn in volle gang en de agenda is vastgesteld. Nu nog een passende datum. Het wordt in ieder geval eind maart of begin april.  Marjan Vegt heeft aangegeven dat zij zich niet verkiesbaar stelt voor de functie van ledenadministrateur. Na vele jaren dit met plezier gedaan te hebben wordt het tijd om het stokje door te geven aan iemand anders. Helga Tijhuis is bereid  om deze taak op zich te nemen en stelt zich in de aanstaande Algemene ledenvergadering verkiesbaar. Het is belangrijk dat alle wijzigingen die zich voordoen voor de ledenadministratie door de leden wordt doorgegeven. Denk hierbij aan adreswijzigingen, heb je een e-mailadres gekregen of wijziging daarin geef het door aan ledenadministratie@boschbloem.nl!  En nog een kleine herinnering: wie zijn contributie 2022 nog niet betaald heeft wil je dit alsjeblieft snel doen

De volgende keer meer met waar het bestuur mee bezig is en je graag van op de hoogte houdt.