Van de bestuurstafel

Door Ria Alleman

Naast de gebruikelijke agendapunten stond de bestuursvergadering van 2 november in het teken van de energiebesparing en verduurzaming , de kostenstijging (huur, inkoop) en hoe hiermee om te gaan. Verder is gesproken over het Seniorencafé, de huis-aan-huis krant “Iedereen doet mee” en de nieuwjaarsreceptie.

Onder leiding van Okke de Boks heeft een energieteam (Okke de Boks, Arjan de Wit, Helga Tijhuis, Fokje Nicolai, Lydia van Leeuwen en Ria Alleman) het de afgelopen tijd druk gehad met de verduurzaming binnen de Boschbloem. Er zijn goede gesprekken gevoerd met de gemeente en daar zijn mooie investeringsafspraken gemaakt om te verduurzamen, die in de komende maanden gerealiseerd gaan worden. Daarnaast zijn met directe ingang, een aantal maatregelen genomen om het energieverbruik naar beneden te brengen. Het energieteam “De Boschbloem zet de knop om”  heeft voortvarend gehandeld en mag blij zijn met het tot nu toe behaalde resultaat. In de maand december zal een overzicht gemaakt worden van wat de maatregelen tot nu toe hebben opgeleverd.

Goed nieuws is dat op 10 november het Seniorencafé , onder leiding van Wim Wolting, als nieuwe activiteit bij de Boschbloem gaat starten. In samenwerking met Alettahof, Stichting Assalem, VOV en Voorschoten Voor Elkaar is de krant  “iedereen doet mee” gemaakt en deze zal begin november huis-aan-huis binnen Voorschoten bezorgd worden. Dus let op je brievenbus! Als je een nee-nee, een nee-ja sticker op de deur hebt of niet in Voorschoten woont, kun je er een meenemen als je in De Boschbloem bent. Daar zal een aantal exemplaren klaar liggen.

Nieuwjaarsreceptie
Door Corona is het een aantal jaren niet mogelijk geweest om de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie te houden. Gelukkig mag het weer en op 7 januari 2023 wordt de nieuwjaarsreceptie gehouden. Het bestuur hoopt je dan te kunnen ontvangen, reserveer de datum in je agenda! Je krijgt nog een officiële uitnodiging met de juiste tijden.

7 november 20227

Delen met je netwerk?