Van de bestuurstafel

Door Ria Alleman

De zomer een rustige periode? Vergeet het maar. De bestuursvergaderingen gingen gewoon door en er is van alles besproken. In de vergadering van augustus is onder meer gesproken over de stand van onze financiën, waarbij geconstateerd is dat de Boschbloem een goede en gezonde basis heeft.

De situatie is zo gezond dat we voor het eerst in jaren weer kunnen investeren. Begin het jaar is al een snelle vaatwasmachine aangeschaft en onlangs heeft de vloer, zoals je vast wel gemerkt hebt, een grote beurt gehad en in de was gezet. Maar er gaat nog meer gebeuren. Zo zijn we op dit moment bezig om de oude tafels in de grote zaal te vervangen. Als alles naar verwachting gaat worden de tafels in november geleverd. In de ICT-structuur, zowel de hard- als software, willen we verbeteringen doorvoeren. Dit is nodig om efficiënter te kunnen werken en ervoor te zorgen dat de bediening en koppeling van de beamer en geluidinstallatie op apparatuur makkelijker wordt. Dit is belangrijk voor onze eigen activiteiten die gebruik maken van de beamer en geluidsinstallatie maar ook voor de medegebruikers die vaak een eigen laptop meenemen.

Laatste verduurzamingsstappen
De gemeente plaatst in september nieuwe ventilatie units. Dit is een ventilatiesysteem dat ook het CO-2 niveau van de lucht regelt. Tenslotte worden deze maand 49 zonnepanelen op het dak geplaatst en daarmee is de laatste hand gelegd aan de verduurzaming van het pand. De Boschbloem doet mee aan de Rabobank ClubSupport en wil de opbrengst hiervan investeren in een inductiekookplaat en daarmee is de allerlaatste verduurzamingsstap gezet. 

Activiteiten
Tijdens de zomerpauze is gewerkt om het nieuwe seizoen voor te bereiden. De twee teken/schilder groepen krijgen een nieuwe leiding. Maria Kroon voor de dinsdag en Erica van Den Akker voor de donderdaggroep. Op 10 oktober start een beginnerscursus bridge. Dit is een gezamenlijk initiatief van 3 Voorschotense bridgeclubs, waarvoor ook een bijdrage uit het Vitaliteitsfonds beschikbaar is gekomen. Linedance start in september een beginnerscursus en op 29 september is een ballroomdansavond. En als klap op de vuurpijl wordt op 6 oktober een prijzenbingo georganiseerd. Genoeg te doen en te beleven dus. Volg de informatie op de website en in de nieuwsbrieven.

Vrijwilligers barbecue
Ook dit jaar heeft het bestuur op 12 augustus al haar vrijwilligers bedankt met een gezellige middag. Eerst werd er kennis gemaakt met het spel Jeu de Boules om vervolgens te genieten van een geheel verzorgde barbecue. Het is een mooi feest geworden, waar iedereen met plezier aan terugdenkt. Mede omdat de weergoden ons gunstig gezind waren. Vrijwilligers nogmaals dank voor jullie inzet. Zonder jullie kan de Boschbloem niet draaien.

September 2023

Delen met je netwerk?