Van de bestuurstafel

Door Ria Alleman

Een van de belangrijkste onderwerpen in de bestuursvergadering van 24 augustus was de enorme stijging van de energieprijs. De energiekosten gaan schrikbarend omhoog en wel met een factor 3! Ons huidig contract loopt op 31 augustus aanstaande af en we hebben een contract met een nieuwe leverancier – die de laagste prijs bood- afgesloten. Binnen het bestuur is het project “Boschbloem zet de knop om” gestart om ons energieverbruik aanzienlijk te verlagen.

Binnen het bestuur wordt hard gewerkt aan een plan om ons energieverbruik aanzienlijk te verlagen. We hebben zelf de controle op het energiegebruik binnen de Boschbloem uitgevoerd en na een onderzoek blijkt dat er ruimte is voor verbeteringen. Een speciaal energie projectteam is momenteel druk bezig om hiervoor een plan te maken. Met als hoofddoel om tenminste 25 % besparing op ons energieverbruik te realiseren. Met dit project sluiten we aan bij de Landelijke campagne: zet ook de knop om. Onder de naam “Boschbloem zet de knop om! “ gaan we hard aan de slag om deze doelstelling te halen. Je gaat daar nog veel over horen, en wij rekenen op jouw hulp.

Valt je gebreken aan het gebouw op of heb je verduurzamingssuggesties geef dit door aan onze gebouwbeheerder Arjen de Wit. Dit doe je door een e-mail te sturen naar gebouwenbeheer@boschbloem.nl

Op 10 en 11 september is de het Weekend van Voorschoten. Dit jaar doen wij samen met de Alettahof mee. Op 10 september staan we gezamenlijk bij een kraam waar we de bezoekers attenderen op onze activiteiten en mogelijkheden.

De zomer is bijna voorbij en de activiteiten worden of zijn weer opgestart. Mooi nieuws is dat op 6 september twee nieuwe activiteiten starten: “Blij Fit: bewegen voor ouderen” en “Zumba”

september 2022