Van de bestuurstafel

Door Ria Alleman

De regelmatige bezoeker van de Boschbloem weet het al: het bruist van de activiteiten en het aantal leden groeit. Het is mooi om te zien dat steeds meer mensen de weg naar de Boschbloem weten te vinden. Als bestuur werken we daar hard aan en het is verheugend, dat onze inspanningen beloond worden. Wat is de afgelopen tijd gebeurd en wat staat er in de toekomst nog te gebeuren.

Bij de Boschbloem zijn verschillende nieuwe activiteiten opgestart, denk hierbij aan de bingo en de beginnerscursusbridge die in samenwerking met andere bridgeclubs is georganiseerd. Bij linedance is vanaf september met veel succes een beginnerscursus gestart en er zijn nieuwe leden bij onder andere Ikenobo, tekenen, Bewegen voor ouderen, Zumba en Franse les. Kortom de vereniging lééft! Dat hebben we ook gezien aan het aantal stemmen die we hebben gekregen bij de  RABO ClubSupport actie waarmee we een mooi bedrag hebben opgehaald.

ICT structuur
Het mag dan goed lopen, er blijven nog uitdagingen genoeg, en niet alleen op het gebied van activiteiten. Belangrijk is dat er een goede ICT structuur is. Een stabiele internetverbinding is cruciaal voor het regelen van de temperatuur, voor het pinnen, het alarmsysteem en voor de computer en printer. Helaas valt het internet wel eens weg en dat geeft veel problemen. Het bestuur wil daar de komende maanden met behulp van vakmensen iets aan doen. Hiervoor wordt gekeken naar de internetaansluiting, is die goed? Kan die beter en sneller? En wat hebben we daarvoor nodig. Daarnaast wordt gekeken naar de hard en – software, denk hierbij bijvoorbeeld aan een update van  het computerbesturingssysteem, computer en de printer. Maar er wordt ook gekeken naar de verbinding met de beamer en geluidsinstallatie.

Entree
Er zijn 20 nieuwe tafels voor in de grote zaal besteld. Deze zijn inmiddels binnengekomen en in gebruik genomen. Van de oude tafels hebben we de 6 beste als reservetafels bewaard en de overige tafels zijn naar geïnteresseerden gegaan.
Het was al een lange tijd een wens van het bestuur om de entreehal op te frissen en een nieuwe eigentijds uiterlijk te geven. Er is een klein comité opgericht die zich hierover gaat buigen. Heb jij een leuk idee of suggesties? Die zijn van harte welkom stuur een e-mail naar communicatie@boschbloem.nl

Het bestuur gaat zich binnenkort verdiepen in de doelstellingen, de mogelijkheden en het beleid voor de Boschbloem. Wat willen we? Wat is daarvoor nodig? En hoe zetten we dat in de tijd uit. Het nieuwe logo willen we graag eigentijdser maken en goed laten aansluiten bij onze missie en doelstellingen. Later meer hierover.

Nieuwjaarsreceptie
De  tijd vliegt voorbij en de feestdagen komen alweer in zicht. De datum voor de nieuwjaarsreceptie is al gepland: zondag 7 januari 2024. Zet het in de agenda!

Tenslotte: voor de mantelzorgers, ga naar de website mantelzorg@voorschotenvoorelkaar.nl   In de week van 6 november gaat Voorschoten Voor Elkaar van alles organiseren voor mantelzorgers.   

Oktober 2023

 

 

Delen met je netwerk?