Van de bestuurstafel

Door Ria Alleman

Een van de belangrijkste onderwerpen in de bestuursvergadering van 20  april was de verduurzaming! Als gebruiker van een gemeentelijk pand doet ons buurthuis mee aan een proef om het gemeentelijk onroerend vastgoed te verduurzamen. Wat betekent dit voor ons en welke stappen worden genomen.

In de eerste plaats wordt ons pand geïsoleerd. Je hebt vast wel gemerkt dat het buitenglas overal al vervangen is door HR+ glas. In opdracht van de gemeente is een onderzoek verricht naar mogelijke verduurzamingsmogelijkheden. Bij dit onderzoek is gekeken naar: waar is isolatie nodig en mogelijk, wat kan gedaan worden aan energiebesparing en is het zinvol om zonnepanelen te plaatsen. Het rapport is klaar, maar nog niet met de Boschbloem gedeeld. Dit zal naar verwachting snel gebeuren en uiteraard zijn we zeer nieuwsgierig naar de uitkomsten. Wat de financiële consequenties voor de gemeente, en mogelijkerwijs voor ons, zijn  is nog onduidelijk.  Het bestuur wil graag dat de te nemen maatregelen niet alleen voor de korte termijn toereikend zijn, maar gericht zijn op toekomstige ontwikkelingen. Voorbeeld: stel dat nu of later iets aan een beter klimaat in het gebouw gedaan wordt, en gas door elektriciteit wordt vervangen dan moet daar nu al rekening mee worden gehouden. De voor ons belangrijke klimaatbeheersing en gastransitie zitten niet in het huidige programma van de gemeente. De gemeente wil open en transparant de verschillende mogelijkheden verkennen en samen met ons stap voor stap de nodige keuzes maken. Dit voor een beter milieu, (energie) kostenbeheersing en comfort voor generaties leden. Het bestuur is blij dat de gemeente deze verduurzaming in goed overleg met ons wil realiseren.

De volgende keer meer

2 mei 2022