Van de bestuurstafel

Door Ria Alleman

Het is een drukke periode voor het bestuur geweest. Vele onderwerpen zijn de revue gepasseerd. Naast de gebruikelijk agendapunten eisten verschillende andere zaken onze aandacht. Zo is het beleidsplan 2024 – 2028 vastgesteld en eiste de buurtdag en de zomeractiviteiten hun aandacht.

Het bestuur heeft een beleidsplan voor de komende jaren 2024 tot en met 2028  gemaakt. Hierin wordt in grote lijnen het beleid en de ambities voor de komende jaren van de Vereniging Buurthuis Boschgeest Bloemenwijk (“de Boschbloem”) weergeven. De richting en de middelen waarmee de gestelde doelen worden gerealiseerd zijn aangegeven. Het beleidsplan geeft inzicht in de manier waarop de vereniging het werkt uitvoert om haar doelstelling te bereiken. Regelmatig zal in de bestuursvergaderingen het beleid worden getoetst en beoordeeld op doeltreffendheid en doelmatigheid en zo nodig bijgesteld. Wil je het beleidsplan inzien of ontvangen stuur een e-mail naar info@boschbloem.nl

Kinderactiviteiten tijdens de zomervakantie
Bij de Boschbloem zullen gedurende de zomerschoolvakantie kinderactiviteiten georganiseerd worden. Dit om een invulling te geven aan een van onze doelstellingen: het organiseren van activiteiten op het gebied van het maatschappelijk domein. De kinderactiviteiten hebben als doel om kinderen die niet (of nauwelijks) op vakantie gaan ook een paar leuke middagen te bezorgen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de Oekraïense kinderen in ons dorp. Maar het is natuurlijk zo dat alle kinderen van harte welkom zijn. Het gaat om de woensdagmiddagen van 13.00 – 15.00 uur in de periode 13 juli tot en met 25 augustus. Er worden verschillende activiteiten op het gebied van bewegen zoals dansen, kinderyoga en muziek georganiseerd, maar ook creatieve activiteiten zoals bijvoorbeeld knutselen.

Buurtdag 7 september aanstaande
Een klein team is druk bezig met het voorbereiden van de Buurtdag die op 7 september van 13.00 – 17.00 uur gehouden wordt. Het wordt een middag die in het teken staat  van onze activiteiten en het houden van activiteiten voor jong en oud. Speciale aandacht is er dit keer voor kinderactiviteiten. Om een tipje van de sluier op te lichten er worden oud Hollandse spelletjes georganiseerd, de kinderen kunnen zich laten schminken of van een glittertattoo worden voorzien. Verder zal een informatiemarkt ingericht worden waar onder andere de activiteiten zich kunnen presenteren. 
Reserveer de datum alvast in je agenda er is voor jong en oud veel te zien en te beleven!

Mei 2024

Delen met je netwerk?