Van de bestuurstafel

Door Ria Alleman


Het is een drukke periode voor het bestuur geweest. Vele onderwerpen zijn de revue gepasseerd. Naast de gebruikelijk agendapunten eiste de buurtdag van 13 mei haar aandacht. En werden de zonwering en hoe daarmee om te gaan, de Algemene Ledenvergadering en de mooie donatie van de Vrouwen Advies Commissie (VAC) uitgebreid besproken. 

Zoals jullie allemaal vast en zeker hebben opgemerkt zijn aan de raampartijen aan de zuidkant van het gebouw screens als zonwering aangebracht. Deze screens gaan als er veel zon is automatisch naar beneden. Zij kunnen handmatig, als dat gewenst is, geheel of gedeeltelijk omhoog gebracht worden. Er is een uitzondering namelijk het losse voorzetscherm voor de deur van de grote zaal. Dit is gedaan omdat de deur open en dicht moet kunnen gaan, zonder dat de zonwering de doorgang verspert. Het scherm wordt aan de buitenkant van de deur bevestigd, zodat het beter de warmte buiten houdt. Het is absoluut niet de bedoeling dat het voorzetscherm verwijderd wordt, dus niet doen! Mocht het zo zijn dat tijdens jouw activiteit het toch gewenst is om de doek eraf te halen doe dit in overleg met de gebouwbeheerder. Dan wordt er gezamenlijk naar een passende oplossing gezocht.
Als er iets is dat niet goed werkt of voor verbetering vatbaar is, meldt dit dan alsjeblieft via een e-mail aan  gebouwbeheer@boschbloem.nl

Lydia en Wim ondertekenen de nieuwe statuten

De Algemene Ledenvergaderingen
De op 25 april en 16 mei gehouden Algemene ledenvergaderingen eisten zo haar voorbereidingen en veel inspanning van het bestuur. Er zijn twee vergaderingen voorbereid omdat naast de gebruikelijke agendapunten nu ook een statuut- en huishoudelijk reglement wijziging op de agenda stond en hiervoor twee vergaderingen nodig waren. In de eerste vergadering op 25 april stond het jaarverslag en de financiële verantwoording centraal. Deze werden beide met algemene stemmen goedgekeurd. Er was op 25 april een te lage opkomst om rechtsgeldig te besluiten over de statuut- en huishoudelijk reglement wijziging. In de tweede algemene ledenvergadering van 16 mei, waar een bepaalde opkomst niet vereist was, stonden het  goedkeuren van de voorgestelde statutenwijziging en wijziging huishoudelijk reglement centraal. Ook deze werden met algemene stemmen aangenomen en dat is goed nieuws. Ondanks onze inspanning om de Boschbloem te laten groeien en bloeien op een solide fundament, denk hierbij aan een goede financiële positie en juridische verankering en onze leden bij alles te betrekken, blijft de betrokkenheid van vele leden uit. Dat bleek duidelijk uit de bedroevend lage opkomst bij beide vergaderingen. Dit is jammer en teleurstellend, immers wij zijn met ons allen de vereniging en hebben daardoor ook allemaal een verantwoordelijkheid! Het bestuur hoopt van ganser harte dat volgend jaar in ieder geval de activiteitenleiders en leden die de activiteiten volgen acte de présence komen geven, zodat wij ons als bestuur gesteund voelen in het werk dat we voor de Boschbloem doen.

Fijne zomervakantie
De zomervakantieperiode staat voor de deur en vele van ons hebben al mooie vakantieplannen. Bij de Boschbloem gaan sommige activiteiten gaan tijdens de zomerperiode gewoon. Terwijl andere een  zomerstop houden. Als je wilt weten of je activiteit doorgaat kijk dan op de website onder ‘Deze week’.  In september starten alle activiteiten weer.

Het bestuur wenst iedereen een fijne vakantie met mooi weer en zon toe. Graag tot september!

Ria Alleman

5 juni 2023

Delen met je netwerk?