Van de bestuurstafel

Door Ria Alleman

Het bestuur is op woensdag 30 maart jongstleden bij elkaar geweest en heeft vele onderwerpen besproken. Naast de vast terugkerende agendapunten stonden dit keer ook het contactloos betaalsysteem, de laatste voorbereidingen voor de algemene ledenvergadering en evaluatie jubileumfeest op de agenda.  

De  laatste voorbereidingen voor de algemene ledenvergadering die op 5 april plaatsgevonden heeft,  worden besproken. Lees ook  “Een impressie van de algemene ledenvergadering” om een indruk te krijgen van wat allemaal besproken is.

In 2020 is het bestuur een onderzoek gestart om te kijken of een nieuw betaalsysteem met pinnen voor ons haalbaar zou zijn. Rob Rietveld heeft hiervoor een gedegen onderzoek en analyse van de verschillende systemen gemaakt. Door corona was het niet eerder mogelijk om een keuze te maken. Nu is het dan zover! Het bestuur heeft besloten om naar het betaalsysteem EMS/Clover over te stappen. Een systeem waar ook het buurthuis Alettahof gecharmeerd van is. Het is een kassa- en pinsysteem in één, en dat is vrij nieuw. De overstap vergt nog wel enige tijd, en de implementatie zal in verschillende fases in goed overleg met de activiteitenleiders gebeuren.

Uiteindelijk is besloten om het “Jubileum” feest dat in eerste instantie in april gepland was, niet door te laten gaan! De reden hiervoor is dat het al vrij laat in de tijd is en het volgende jubileum, bij wijze van spreken,  alweer voor de deur staat. Het bestuur heeft daarom ingestemd om het feest niet te laten plaatsvinden en hoopt over twee jaar een mooi feest te geven als we 45 jaar bestaan.

De volgende keer meer met waar het bestuur mee bezig is en je graag van op de hoogte houdt.

12 april 2022