Van de bestuurstafel

Door Ria Alleman

Tijdens de vergadering van 6 maart heeft het bestuur verschillende onderwerpen zoals de verwachte zonnepanelen, het aantal leden, Buurtdag De Boschbloem en de voorbereidingen voor de Algemene ledenvergadering besproken.

Goed nieuws! In de week van 12-16 september worden 58 zonnepanelen geplaatst. Hiervan zijn 48 panelen voor de Boschbloem en 10 voor de Boschfluiter. Het is nog niet duidelijk of tegelijkertijd de converter wordt geleverd.  Het bestuur hoopt van wel omdat we dan zelf een deel van ons benodigde stroom leveren en de energiekosten flink omlaag gaan.

Leden
Zoals dat gaat bij een vereniging is het een komen en gaan van leden. Zo ook bij ons. Door verhuizingen, overlijden of anderszins zijn er ook dit jaar afzeggingen. Maar gelukkig hebben ook nieuwe leden zich aangemeld. De vereniging telt eind 2022, 488 leden en dat is mooi. Een aandachtspunt is de reden waarom mensen opzeggen. Als de reden bekend is kan dat nuttige informatie zijn in verband met de activiteiten die we aanbieden. De rol van de activiteitenleiders bij het aan- en afmelden van leden blijft cruciaal.

Buurtdag 
Een klein team bestaande uit Lydia van Leeuwen, Fokje Nicolai, Helga Tijhuis en Ria Alleman zijn druk bezig met het voorbereiden van de Buurtdag die op 13 mei gehouden wordt. Het wordt een dag die in het teken staat van verbinden en ontmoeten! Waar de bewoners van de Bloemenwijk, wijk Boschgeest, Dobbewijk en Nassauwijk, en andere Voorschotenaren, in de gelegenheid worden gesteld elkaar te ontmoeten en kennis te maken met Boschbloemleden en het buurthuis. Nieuwsgierig geworden? Kijk gauw op Buurtdag de Boschbloem om te zien wat er allemaal te doen is en wie allemaal meedoen.

Algemene ledenvergadering
Dit jaar worden er twee  Algemene ledenvergaderingen gehouden. Op 18 april en 16 mei 2023. In de eerste komt voornamelijk het jaarverslag en de rekening en verantwoording over 2022 aan de orde. In de tweede gaat het om een statutenwijziging. De huidige statuten bepalen dat een statutenwijziging alléén rechtsgeldig kan worden aangenomen in een algemene ledenvergadering waar tenminste twee/derde van onze leden aanwezig is. Dit zou betekenen dat 300 leden op de eerste vergadering aanwezig moeten zijn. Omdat wij dit niet verwachten wordt een tweede algemene ledenvergadering ingepland. Op deze tweede vergadering kan met tenminste twee/derde van de dan uitgebrachte geldige stemmen rechtsgeldig beslist worden over de statuten,  ook als er minder dan twee/derde van onze leden aanwezig is. Binnenkort krijg je een uitnodiging met een agenda, stukken en de juiste aanvangstijden.  

Heb je een agendapunt? Breng het ruim twee weken voor de vergadering in bij de secretaris via secretaris@boschbloem.nl

23 maart 2023

Delen met je netwerk?