Vereniging

Sociaal Jaarverslag 2019

                       Om het Sociaal Jaarverslag 2019 te lezen klik op Sociaal Jaarverslag 2019

Balans per 31 -12 - 2019

Om balans te lezen klik op Balans 31 december 2019

Staat van baten & lasten 2017 t/m 2019

Voor het bekijken van de Staat van Baten en Lasten 2017 t/m 2019 klik op Staat van Baten en Lasten

Zaalbezetting 2020

Voor het overzicht van de zaalbezetting klik op Zaalbezetting 

Algemene Ledenvergadering 19 juni 2020

     Voor de notulen klik op  Notulen