Lidmaatschap

De Vereniging Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest bestaat sinds de jaren 80 van de vorige eeuw. In het activiteitencentrum De Boschbloem organiseren wij groepsactiviteiten zoals taallessen, dans, bridge, handwerken en veel meer. De activiteiten zijn alleen toegankelijk voor leden. U kunt altijd gratis een proefles bijwonen of vrijblijvend gewoon eens komen kijken. We zijn er trots op dat het merendeel van onze activiteiten verzorgd wordt door vrijwilligers. De contributie bedraagt € 12,50 per persoon voor een heel jaar. Voor delen van een jaar geldt de volle contributie. Het contributiejaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Opzeggen kan eenvoudig via email (info@boschbloem.nl) of telefoon van de ledenadministratie (06 2921 1805) en moet vóór 1 januari binnen zijn. Opzeggen na 1 januari betekent dat u voor dat jaar nog de volle contributie verschuldigd bent. De vereniging heeft het recht leden, die hun contributie niet betaald hebben, ondanks daartoe te zijn aangemaand, de toegang tot de activiteiten te ontzeggen. U kunt eenvoudig lid worden door onderstaand formulier on-line in te vullen en te verzenden. Voor het privacy beleid klik HIER. U ontvangt dan binnen 14 dagen een verzoek om de contributie te betalen op de bankrekening van Vereniging Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest – NL53RABO0342269518.