Over Ons

De vereniging

De Vereniging Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest bestaat sinds de jaren 80 van de vorige eeuw.

In het activiteitencentrum De Boschbloem organiseren wij groepsactiviteiten zoals taallessen, dans, bridge, handwerken en veel meer. De activiteiten zijn alleen toegankelijk voor leden.
U kunt altijd gratis een proefles bijwonen of gewoon eens komen kijken.

Het merendeel van onze activiteiten wordt verzorgd door vrijwilligers. Daar zijn we trots op!

Lidmaatschap en Contributie

U kunt lid worden van de vereniging door onderstaand formulier online te vullen en te verzenden. We gaan er vanuit dat u akkoord gaat met ons privacybeleid.
U ontvangt dan binnen 14 dagen een verzoek om de contributie te betalen op de bankrekening van Vereniging Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest – NL53RABO0342269518.
De contributie bedraagt € 12,50 per persoon voor een heel jaar. Voor delen van een jaar geldt de volle contributie. Het contributiejaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Opzeggen kan eenvoudig via email (info@boschbloem.nl) of per telefoon van de ledenadministratie (06 2921 1805) vóór 1 januari van het volgend jaar.  Opzeggen na 1 januari betekent dat u voor dat jaar nog de volle contributie verschuldigd bent.
De vereniging heeft het recht leden, die hun contributie niet betaald hebben, ondanks daartoe te zijn aangemaand, de toegang tot de activiteiten te ontzeggen.