Nieuws van “De Boschbloem zet de knop om”

Door Ria Alleman

Als “Boschbloemers” en gebruikers van het gebouw kunnen we op een groot aantal punten letten om het energieverbruik te verlagen. Het energieteam onder leiding van Okke de Boks is sinds september jongst leden, voortvarend aan de slag gegaan en heeft energiebesparende maatregelen genomen en tal van tips geformuleerd. Mocht je nog andere ideeën hebben of zie je meer mogelijkheden tot verlaging van het energieverbruik geef het door aan een van de energieambassadeurs of het energieteam!

Om het energieteam te helpen is een groepje van activiteitenbegeleiders en andere gebruikers van ons pand bereid gevonden om “energieambassadeur ” te worden. Zij helpen met het naleven van energiebesparende maatregelen en geven tips en raad om alles nog beter te laten verlopen. De ambassadeurs zijn:

Theo Westerbeek – DSP
Henny Hammink – Godcentre
Fred Veldman – Cirkelbus
Edgar van der Krogt – Klaverjassen
Fokje Nicolai – Line Dance
Teun Meirink – Schaken
Jan Berg – Bridge, competitie

Schroom niet om deze personen aan te spreken als je een idee, suggestie of vragen hebt. Of benader iemand van het energieteam (Okke de Boks, Arjan de Wit, Helga Tijhuis, Lydia van Leeuwen, Fokje Nicolai en Ria Alleman).

Bij de Boschbloem is al veel gedaan om het energiegebruik te verlagen. Zo is driedubbel glas aangebracht, zijn alle lampen vervangen door LED verlichting, is software geplaatst om het verbruik  per dag/uur/apparaat in de gaten te houden en achter de radiatoren is aluminiumfolie aangebracht. In de winter zal een infrarood onderzoek uitgevoerd worden om te zien of er nog kieren en gaten in het gebouw zijn, die moeten worden gedicht.

Omdat de gevoelstemperatuur heel anders kan zij dan de werkelijke temperatuur zijn in de drie zalen thermometers geplaatst, we kunnen nu allemaal zien wat de werkelijke temperatuur is. Mocht het nodig zijn kan in overleg met de gebouwbeheerder de verwarming hoger of lager afgesteld worden. De verwarming wordt klok gestuurd op 19ᵒ Celsius overdag/avond en ’s nachts op 15ᵒ Celsius.

Met de gemeente, als eigenaar van het gebouw en verantwoordelijk voor de verduurzaming, vindt periodiek overleg plaats. Al het gemeentelijk onroerend goed moet in 2030 beschikken over een energielabel A en moet in 2050 energieneutraal zijn. Samen met de gemeente kijken we naar wat op de korte en op langere termijn haalbaar is. Daaruit is naar voren gekomen dat de huidige cv-ketel vervangen gaat worden door een systeem waarbij iedere ruimte (grote zaal, inloopzaal en hobbyruimte) voorzien wordt van een airco unit met een luchtwarmte pomp. Hiermee kan zomers gekoeld en in de winter verwarmd worden. Als dat gerealiseerd is zijn we grotendeels van het gas af. Een en ander is besteld en hopelijk (afhankelijk van beschikbaarheid van materiaal) in het eerste kwartaal 2023 draaiend. Verder zal de huidige WTW unit (ventileren om frisse lucht van buiten naar binnen te brengen, om zo het binnenklimaat gezond te houden) worden vervangen door een ventilatiesysteem dat energiezuiniger is en dat ook het CO2 niveau in de binnenruimte regelt, de offertes zijn aangevraagd. Er wordt een kleine (15liter) boiler in de keuken geplaatst en als kers op de taart komt er een zonweringssysteem van boven naar beneden aan de zuidkant van het gebouw in de vorm van een buitenraam screen, dat automatisch op de zon reageert én handmatig bediend kan worden. Al met al een mooi resultaat! De laatste grote stap die ons grotendeels energie neutraal kan maken is de plaatsing van zonnepanelen. Door alle voorgaande maatregelen gaan we meer elektra gebruiken, dus het wordt nog belangrijker om zelf energie op te wekken met zonnepanelen. De discussie hierover met de gemeente is nog gaande. We verwachten de zonnepanelen op zijn vroegst pas midden 2023 operationeel te hebben . Allereerst moet het gemeentelijk beleid nog geformuleerd worden en worden goedgekeurd, en ten tweede hebben we te maken met lange levertijden vanwege schaarste van materialen.

Tips
Soms lijkt het vanzelfsprekend maar toch wil het energieteam je graag een paar tips meegeven. Tips die makkelijk te realiseren zijn en weinig moeite kosten. Hier komt de top acht:

  1. Trek warme kleren aan.
  2. Zet géén materialen of meubilair voor de radiatoren, dit houdt warmte tegen.
  3. Belangrijk is dat alle deuren zoveel mogelijk gesloten blijven, stel daarom de drangers die op de deuren zijn geplaatst niet uit!
  4. Gebruik zoveel mogelijk daglicht, open de gordijnen overdag.
  5. Sluit s’ avonds de gordijnen.
  6. Doe de verlichting alleen aan in de ruimte die gebruikt wordt.
  7. Help elkaar alert te blijven op energiebesparende maatregelen.
  8. Check bij het verlaten van het pand of alle lichten uit zijn, alle ramen en deuren dicht.

Je wordt op de hoogte gehouden van de voortgang via de nieuwsbrief, website en mededelingenborden in het gebouw.

Alle observaties, suggesties, ideeën en klachten rondom klimaatbeheersing en energiebesparing die opkomen zijn waardevol. Hier leren we van! Graag doorgeven aan: Okke de Boks T 06 55 12 34 22 of e-mail naar penningmeester@boschbloem.nl

7 november 2022

Delen met je netwerk?