Nieuws van de Boschbloem zet de knop om

Door Ria Alleman

Het energieteam is druk bezig om samen met jou het energieverbruik voor de Boschbloem te verlagen. Er is een goede start gemaakt en veel maatregelen zijn doorgevoerd. Met de gemeente zijn afspraken gemaakt over de verduurzamingsmaatregelen en worden naar het zich laat aanzien in het jaar 2023 uitgevoerd.

 

Zoals al eerder vermeld, zijn er verschillende maatregelen genomen om het energiegebruik te verlagen. Zo is driedubbel glas aangebracht, zijn alle lampen vervangen door LED verlichting en achter de radiatoren is aluminiumfolie aangebracht. Bij de biljarttafel is een tijdklok geïnstalleerd en dat geeft een significante reductie van het energieverbruik te zien. Verder is er aandacht besteed aan het sluimergebruik bij de Boschbloem. Hiervoor is software geplaatst om het verbruik per dag/uur/apparaat door te meten. Dit heeft een goed beeld gegeven welke apparaten het meeste opsoupeerde en waar iets aan gedaan kon worden. Dit resulteerden in een vermindering van 7,7 naar 6 Kwh dat gelijk staat aan €30,00 per maand. De ambitie om een besparing van 25% te realiseren lijkt haalbaar, dat zou echt een mooi resultaat zijn!

Gasverbruik
Ook het gasverbruik laat een positieve en bemoedigende start zien. Natuurlijk heeft het tot voor kort milde weer hierin een belangrijke factor gespeeld, maar de eigen inspanningen zijn ook goed zichtbaar. Een leerproces voor ons allemaal is hoe met de temperatuur om te gaan. Het mag zeker niet te koud worden tijdens de activiteiten. Wat zeker helpt is om lekkere warme kleren te dragen.

              

 

 

 

 

 

Norm staat voor het verwachte gebruik op basis van historische gegevens

Verduurzaming
Samen met de gemeente zijn stappen gezet om duurzamer te worden. Als alles volgens plan verloopt, is medio 2023 over de hele zuidgevel een zonwerend screen geplaatst die automatisch maar ook handmatig te bedienen is. Zijn de airco/warmte pomp units in de drie ruimtes geïnstalleerd en is er een nieuw ventilatiesysteem, waarmee het binnenklimaat gezond gehouden kan worden. Op deze manier zijn we in principe van het gas af, al blijft de huidige CV (gas) nog in tact, voor het geval dat nodig mocht blijken. Dit zijn grote investeringen die door de gemeente bekostigd worden en momenteel is nog niet bekend hoe deze investeringen doorwerken op de huurprijs. Het grote aandachtspunt is de plaatsing van de zonnepanelen. Door met name de airco/warmtepompen zal het elektriciteitsverbruik gaan toenemen, daarom is het belangrijk om zelf energie op te wekken en zo de kosten te drukken. In december vraagt de gemeente offertes voor de zonnepanelen aan en hopelijk wordt in januari hierover een besluit genomen. Verder vinden gesprekken over de compensatie voor de hoge energiekosten plaatst. De verwachting is dat de zonnepanelen op zijn vroegst midden 2023 operationeel zijn.

Alle observaties, suggesties, ideeën en klachten die rondom klimaatbeheersing en energiebesparing  opkomen zijn waardevol. Geef ze door aan Arjan de Wit (gebouwbeheer@boschbloem.nl) of Okke de Boks (penningmeester@boschbloem.nl). Hier leren we van!

19 december 2023

Delen met je netwerk?