Meer samenwerken met andere buurthuizen

Door Ria Alleman

Binnen de gemeente Voorschoten zijn verschillende buurthuizen en activiteitencentra bij elkaar gekomen om te praten óf en hoe we in de toekomst meer kunnen gaan samenwerken. Op 6 april jongstleden heeft het eerste oriënterende gesprek plaatsgevonden.  

Tijdens dit gesprek tussen Voorschoten voor Elkaar, Alettahof, Assalam ( gelieerd aan de moskee), Vereniging Ouderen Voorschoten en de Boschbloem is de wens geuit om meer te gaan samenwerken en hiervoor een soort protocol op maken. Onze penningmeester Okke de Boks zal meewerken aan het opstellen van dit protocol.  Verder wordt momenteel hard gewerkt om de activiteit “Bewegen voor ouderen” te (her)introduceren. Deze activiteit wordt al door Voorschoten voor Elkaar in het Vliethuis en Parkhuis georganiseerd. Het zou mooi zijn als de ouderen ook bij Alettahof en de Boschbloem terecht kunnen om onder deskundige leiding, meer aan beweging te doen. Het mooie van de samenwerking is dat we allemaal dezelfde docent kunnen inschakelen en wellicht via het Sportakkoord subsidie kunnen krijgen.

Huis-aan-huis krantje
Een ander idee is om éénmalig een gezamenlijk huis-aan-huis krantje uit te geven met daarin opgenomen alle activiteiten die binnen de verschillende buurthuizen en activiteitencentra worden georganiseerd.  De opmaak– en drukkosten worden wellicht door de gemeente betaald, de verspreiding is voor de deelnemers. Een brainstormgroepje gaat dit idee verder uitwerken en vormgeven. Voor de Boschbloem zullen Okke de Boks en Ria Alleman hieraan meewerken.

“last but not least” wordt gekeken of voor de vluchtelingen uit Oekraïne, die gehuisvest zijn binnen Voorschoten, gelegenheid is om elkaar te ontmoeten en activiteiten te organiseren  bij de Boschbloem. Hiervoor wachten we op informatie van de gemeente. Kortom leuke ontwikkelingen en je wordt uiteraard op de hoogte gehouden.

2 mei 2022

Delen met je netwerk?