Lidmaatschap

Als je een lidmaatschap bij de Boschbloem hebt kun je de activiteiten volgen tegen een geringe vergoeding, en steun je het onderhoud van de vereniging, het programma en gebouw. Je kunt lid worden van de vereniging door onderstaand inschrijfformulier in te vullen. Als je het formulier verzend wordt ervanuit gegaan dat je akkoord bent met het privacy beleid.

Binnen 14 dagen ontvang je een verzoek om de contributie van €12,50 over te maken op de bankrekening van Vereniging Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest – NL53RABO0342269518. Het contributiejaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Opzeggen kan eenvoudig via een e-mail naar ledenadministratie@boschbloem.nl  vóór 1 januari van het volgend jaar. De vereniging heeft het recht leden, die hun contributie niet betaald hebben, ondanks daartoe te zijn aangemaand, de toegang tot de activiteiten te ontzeggen.

Wil je een donatie doen? Graag en is van harte welkom. Maak je donatie over naar bankrekening van Vereniging Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest – NL53RABO0342269518 onder vermelding van donatie. De Vereniging heeft een ANBI status, zodat donaties aftrekbaar zijn voor de belastingen.

Delen met je netwerk?