Het  begin van het buurthuis

Door Ria Alleman

Riet van der Peet

Tweeënveertig jaar geleden is het Activiteitencentrum de Boschbloem ontstaan. Hoe het idee van het buurthuis ontstond en wat er allemaal bij kwam kijken voordat het gebouw stond vertelt Riet van der Peet. Een van de twee oprichters van de Vereniging Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest.

Eind jaren zeventig is het zaadje voor het eerste buurthuis in Voorschoten geplant‘ vertelt de kwieke 86 jarige Riet van der Peet. ‘Bewoners in de Bloemenwijk begonnen allerlei activiteiten in huiskamers te organiseren. Het begon allemaal met een paar moeders die bij elkaar op de kinderen gingen passen, gezellig koffie met elkaar dronken en de Engelse les. Het duurde niet lang of er werden meer activiteiten, zoals handvaardigheid en kaarten, binnen de huiskamers georganiseerd. Op een dag onder het genot van een kopje koffie kwamen Pieternel de Zwart en ik op het idee om een Buurthuis op te richten, waar alle activiteiten een onderdak zouden hebben. Samen zijn wij naar de Gemeente gestapt om te onderzoeken of dit mogelijk was. De toenmalige wethouder Marselis vond het aanvankelijk geen goed plan en zag niets in een Buurthuis. Lange tijd zijn Pieternel en ik iedere zaterdagochtend naar het spreekuur bij de gemeente geweest om ons sterk te maken voor een Buurthuis. We hielden vol dat het een levensvatbaar plan was en lieten ons niet met een kluitje het riet insturen. Uiteindelijk stuurde de wethouder ons de wijk in om handtekeningen te verzamelen. Met een tiental anderen zijn we enthousiast en energiek op pad gegaan en hebben naast het verzamelen van de handtekeningen gelijk gevraagd of ze les wilde geven aan de medebuurtgenoten. Daar kwamen veel positieve reacties op.’

De start
‘De gemeenteraad ging uiteindelijk met een kleine subsidie akkoord en van dat geld hebben we in Delft een oude directiekeet op de kop getikt. Dit bescheiden onderkomen is door ongelooflijk veel vrijwilligers in elkaar gezet aan de Sixlaan. Maar ook ambtenaren hielpen ons mee om de start van het buurthuis met bruikbare middelen en tips gestalte te geven. Zo wist een van de vrijwilligers, werkzaam bij de belastingdienst, ons te vertellen dat belastingdienst in het centrum van Leiden ging verhuizen. Wij mochten de overbodige spullen ophalen, dat was een mooie opsteker! De feestelijke opening van gebouwtje op 26 april 1980 door Burgemeester Cannegieter en wethouder Marselis staat mij nog goed voor ogen. Het werd een daverend succes en het buurthuis groeide als kool qua activiteiten. Al gauw kwamen we ruimte te kort en breidde we uit met één lokaal van de toenmalige kleuterschool “de Robbedoes”. Alle deelnemers betaalden naast lidmaatschap van het buurthuis een afdracht voor de energie en huisvestingskosten zodat er een gezond financieel plaatje ontstond en zonder noemenswaardige subsidie van de gemeente gedraaid kon worden.’

Verhuizen
‘Het noodlot sloeg in 1984 toe! Het houten gebouw aan de Sixlaan en later de “Robbedoes” brandde helemaal af en we moesten op zoek naar een nieuw onderkomen. Een tijdelijk onderkomen werd gevonden door het betrekken van een lokaal in de Parkschool. In 1985 zijn we verhuist naar de Mgr. Bekkerschool en zijn daar gebleven tot de nieuwbouw gerealiseerd was. Ik weet mij nog te herinneren dat in de periode dat we in de Mgr. Bekkerschool zaten de onderhandelingen voor een nieuw multifunctioneel centrum goed op gang kwam. Dit gebouw moest een onderkomen gaan bieden aan ons buurthuis, de kinderspeelzaal “De Boschfluiters” en de jeu de boules vereniging “De Six Prêt”. Het grasveld tegenover de Moeder Godskerk werd door de gemeente als nieuwbouwlocatie aangewezen en eind 1989 is de eerste paal voor het huidige buurthuis in de grond geslagen.’

Opening
‘De opening op 28 januari 1990 door wethouder Marselis was een hele happening. Direct na de opening – door het wegtrekken van een groot lint – wilde de mensen zo graag naar binnen dat de wethouder bijna omvergelopen werd! We hebben niet stilgezeten en zijn enthousiast verder gegaan met het organiseren van activiteiten. In de loop van de jaren zijn vele activiteiten gekomen en gegaan. Maar het belangrijkste is dat het een ontmoetingsplaats is waar mensen bij elkaar komen en leuke dingen doen en ondernemen. Ik hoop echt dat het buurthuis nog lang mag bestaan.’

9 februari 2022

Delen met je netwerk?