Goudborduren

In het fascinerende goudborduurwerk worden veel verschillende materialen gebruikt en elk van die materialen vraagt een andere manier van toepassen. De groep goudborduren bestaat uit dames afkomstig van een borduurgroep van Ulrike Müllner een autoriteit op het gebied van goudborduren. Na haar restauratiewerkzaamheden aan de Goudenkoets is ze weer naar Duisland teruggegaan. Dit was het moment voor de groep om bij de Boschbloem samen verder te gaan. Binnen de groep helpen ze elkaar met het borduurwerk, geven elkaar tips en wisselen nieuwtjes uit. Bij de groep is zeker nog plaats voor borduursters die zelfstandig kunnen werken en iets ander willen doen dan kruissteekborduren.

Wanneer

Donderdagochtend (4e van de maand)  van 09:30 – 12:00 uur

Deelnamekosten

€1,75 per ochtend

Contactpersoon

Madeleine Sint Nicolaas

telefoon 06 19 54 33 44