Goudborduren

In het fascinerende goudborduurwerk worden veel verschillende materialen gebruikt en elk van die materialen vraagt een andere manier van toepassen. Binnen de groep helpen ze elkaar met het borduurwerk, geven elkaar tips en wisselen nieuwtjes uit. Bij de groep is zeker nog plaats voor borduursters die zelfstandig kunnen werken en iets ander willen doen dan kruissteekborduren.

Wanneer

Donderdagochtend (4e van de maand)  van 09.30 – 12.00 uur

Deelnamekosten

€1,80 per ochtend

Contactpersoon

Madeleine Sint Nicolaas

e-mail mi.sintnicolaas@planet.nl

Delen met je netwerk?