Geschiedenis

De oorsprong

De oorsprong van de vereniging Buurthuis  Bloemenwijk Boschgeest ligt inmiddels in het verre verleden, te weten in het jaar 1979. In 1979 en wel op 29 oktober is de vereniging opgericht en tijdens de oprichtingsvergadering van 9 november 1979 werden George v/d Peet, Pieternel de Zwart en Cees Hakker als eerste bestuursleden gekozen. Men is begonnen met activiteiten in de huiskamers te organiseren. Het enige wat dus nog ontbrak was een locatie om alle activiteiten gezamenlijk onder te brengen, maar deze was snel gevonden in de vorm van een houten gebouwtje, waarvan de eerste panelen op 12 januari 1980 werden gemonteerd.

 

De opening

De feestelijke opening werd op 26 april 1980 verricht door de toenmalige wethouder Marselis, waarna het werkelijke werk kon aanvangen. De eerste activiteiten bestonden uit koffie drinken, klaverjassen, knutselen en Engelse les en al snel ontstonden tal van activiteiten waardoor de behuizing te klein was. Eind 1981 werd het buurthuis daardoor uitgebreid met één lokaal van de toenmalige kleuterschool “de Robbedoes”. Een andere vooruitgang in die periode was de aanleg van een telefoonlijn met het nummer 7900. In maart 1982 werd in het buurthuiskrantje voor het eerst melding gemaakt over de mogelijke aanleg van een Jeu de Boulesbaan.

De brand

Op 1 april 1984 werd het toenmalige buurthuis (schooltje) door een felle brand met de grond gelijk gemaakt; alles waarvoor zo hard was gewerkt werd in zeer korte tijd tenietgedaan. De meeste activiteiten konden op een laag pitje doorgaan in een lokaal van de Parkschool. In 1985 konden we de Mgr. Bekkerschool betrekken als onze tijdelijke huisvesting. In december 1986 was er voor het eerst sprake van de bouw van een nieuw onderkomen; de onderhandelingen met de gemeente hieromtrent konden beginnen. In het jaar 1987 op 22 juni was er nogmaals een tragische brand waarbij het oude houten gebouw geheel afbrandde. Er werd naarstig gezocht naar een locatie voor een nieuw multifunctioneel centrum. Als locatie werd toen het grasveld tegenover de Moeder Godskerk aangewezen. Na vele onderhandelingen werd de eerste paal eind 1989 in de grond geslagen.

De nieuwbouw

De officiële opening van het nieuwe gebouw dat we tot op de dag van vandaag kennen als “de Boschbloem” was op 28 januari 1990 wederom door wethouder Marselis. Gedurende de jaren 1990 tot en met 2003 groeide het aantal leden en activiteiten binnen de vereniging gestaag: het ledenaantal is zelfs gegroeid tot boven de 500. In 2003 is er een enorme verbouwing aan de grote zaal uitgevoerd en in het verlengde hiervan zijn de wanden van de inloopruimte in dezelfde kleuren geverfd. In januari 2005 heeft er een verbouwing aan de keuken en de bar van de inloopruimte plaatsgevonden; hierdoor konden we een tweetal grote koelkasten plaatsen waardoor onze barmedewerkers niet meer voor elk drankje hoeven te bukken. Inmiddels zijn de hal en de hobbyruimte geschilderd zodat de gehele Boschbloem in dezelfde tinten is uitgevoerd.

De voorzitters

In de jaren 1979 t/m 2001 hebben meerdere voorzitters aan het roer gezeten. Uit de archieven hebben we de volgende namen kunnen vinden: George v/d Peet, Edwin Brussee, Cees Verhoog, Berna Kortekaas, Truus Dros, Lau v/d Zwet, Henk Hooiveld, Rinus Pieterse en Joop Hutchison.

In 2001 trad Edgar van der Krogt aan en begon een bestendige bestuursperiode van 9 jaar waarna Willy van der Heden de volgende 8 jaar voor haar rekening nam. Eind 2018 heeft Willy het stokje overgedragen aan Wim Wolting. Wim is met een vernieuwd bestuur het pad naar de  toekomst opgegaan.