Geschiedenis

Het begin
Eind jaren zeventig is het zaadje gelegd voor het eerste buurthuis in Voorschoten. Bewoners uit de Bloemenwijk begonnen Engelse lessen te organiseren in verschillende huiskamers. Door deze huiskamergroepjes ontstonden weer andere groepjes die allerlei activiteiten zoals bijvoorbeeld handvaardigheid, kaarten en schaken gingen organiseren. En voilà het idee voor het oprichten van een buurthuis was geboren. Dit alles leidde tot het oprichten van de Vereniging Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest op 9 november 1979. Het enige dat ontbrak was een goede locatie en gebouw om alle activiteiten gezamenlijk in onder te brengen. De gemeente verleende een subsidie  waardoor er voldoende geld was om in Delft een oude directiekeet te kopen. De eerste panelen werden op 12 januari 1980 gemonteerd en door ongelooflijk veel vrijwilligers werd een eerste bescheiden onderkomen gerealiseerd aan de Sixlaan.

De directiekeet aan de Sixlaan

Het gebouw
De feestelijke opening van het gebouw werd op 26 april 1980 verricht door de toenmalige wethouder Marselis in aanwezigheid van de oprichters Pieternel de Zwart en Riet van der Peet. De activiteiten zoals: gezamenlijk koffie drinken, klaverjassen, knutselen en Engelse les kregen in een rap tempo navolging van andere activiteiten waardoor de behuizing al snel te klein was. Het buurthuis breidde, eind 1980, uit met één lokaal van de toenmalige kleuterschool “de Robbedoes” en wordt een vaste telefoonlijn aangelegd. In 1982 wordt in het buurthuiskrantje voor het eerst melding gemaakt over de mogelijke aanleg van een jeu de boules baan.

Noodlot
Op 1 april 1984 slaat het noodlot toe! Het toenmalige buurthuis wordt door een felle brand gedeeltelijk verwoest, alles waarvoor zo hard gewerkt is wordt in zeer korte tijd tenietgedaan. Gelukkig brandde het niet helemaal af maar nu bood het te weinig ruimte voor alle activiteiten. Een nieuwe ruimte waar activiteiten op een laag pitje konden doorgaan wordt gevonden door het betrekken van een lokaal in de Parkschool om vervolgens in 1985 te verhuizen naar een tijdelijke huisvesting: de Mgr. Bekkerschool. In december 1986 was voor de eerste sprake van een nieuwbouw. Terwijl de onderhandeling voor een eigen locatie met de Gemeente Voorschoten in volle gang is slaat het noodlot voor een tweede keer toe. Op 22 juni 1987 brandde wat nog bestond van het houten gebouw geheel af. Naarstig wordt naar een locatie voor een nieuw multifunctioneel centrum gezocht. Multifunctioneel omdat het ook een onderkomen moet bieden voor de kinderspeelzaal “De Boschfluiters” en de jeu de boules vereniging “De Six Prêt”. Het grasveld tegenover de Moeder Godskerk wordt door de gemeente als locatie voor de nieuwbouw aangewezen. Uiteindelijk wordt eind 1989 de eerste paal in de grond geslagen en wordt het huidige buurthuis gebouwd.

De Boschbloem in aanbouw

De Boschbloem
De officiële opening van wat we nu kennen als “De Boschbloem” wordt door wethouder Marselis verricht op 28 januari 1990. In de loop van de tijd zijn aanpassingen aan het gebouw gedaan, zoals een verbouwing van de grote zaal in 2003 en in 2005 werd de keuken geheel gerenoveerd en aan deze tijd aangepast. Ook de bar in de kleine ruimte heeft een facelift gekregen en zijn er twee grote koelkasten geplaatst, waardoor het makkelijker werken is voor de barmedewerkers.  De hal en alle ruimtes zijn in dezelfde kleuren geschilderd, waardoor het gebouw er goed en uitnodigend uitziet. Helemaal klaar voor alle huidige en toekomstige activiteiten en bijeenkomsten.

Delen met je netwerk?