De VAC donatie

Wie heeft een goed idee?

 Wie het jaarverslag 2022 heeft gelezen, heeft gemerkt dat De Boschbloem een zeer mooie donatie heeft gekregen van de Vrouwen Advies Commissie (VAC). Dit was een commissie die als taak had de gemeente te adviseren over bouwen en wonen, met het oog op comfort en woongenot voor de bewoners. De VAC heeft bij het opheffen van de commissie besloten om de nog aanwezige gelden van ruim €10.000,00 te doneren aan de Boschbloem.

Een donatie met de restrictie dat het bedrag niet vrijelijk besteed mag worden, maar aangewend moet worden voor een maatschappelijk doel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het realiseren van nieuwe activiteiten of het ontwikkelen van beleid voor doelgroepen die we nu nog niet zien in de Boschbloem. Het kan en mag ook besteed worden aan een beginnende of bestaande activiteit van een andere organisatie die steun kan gebruiken bij het sneller opstarten of uitbreiden. Voorwaarde is wel dat het doel moet passen bij onze doelstelling en het onder de vlag van, c.q. in samenwerking met de Boschbloem wordt gerealiseerd. Het is niet de bedoeling dat het geld in één keer gedoneerd wordt aan een willekeurig goed doel, maar dat er iets mee gedaan wordt dat voor langere tijd mensen bij elkaar brengt en plezier geeft.

Heb jij nu een goed idee voor een activiteit binnen of buiten de Boschbloem die binnen het doel valt, laat het ons weten! Alle ideeën zijn welkom en wie weet wordt die van jou wel opgepakt. Schroom niet, denk mee en geef je idee door. Stuur een e-mail naar secretaris@boschbloem.nl

Ria Alleman
5 juni 2023

Delen met je netwerk?