De Boschbloem staat als een (buurt)huis

Door Nico Fennes

Op de randen van de wijken Boschgeest en Bloemenwijk staat Buurthuis en activiteitencentrum de Boschbloem. Het doel van deze in de jaren 80 opgerichte vereniging is het bevorderen van het sociale leven en het onderlinge contact van de bewoners in de buurt. Uitgangspunt daarbij vormen ontmoeting en gezamenlijke activiteiten voor iedereen van welke leeftijd of achtergrond dan ook. Dat er een sterke behoefte is aan een plaats om te verbinden en te ontmoeten bleek wel op de goed bezochte buurtdag van zaterdag 13 mei jl.

Op deze zonnige zaterdag organiseerde de Boschbloem een leuke dag voor niet alleen bewoners uit de eigen wijk en Boschbloemleden, maar voor alle Voorschotenaren, want verbinden en ontmoeten laat zich nou eenmaal niet beperken door buurtgrenzen. Laten we de verschillende binnen- en buitenactiviteiten op deze buurtdag eens langslopen. Op aanwijzing van Fokje Nicolai en Melissa Mensfoort van Popup Atelier Melissa maakten vooral de kinderen in de grote zaal erg leuke armbanden en sleutelhangers van oud papier die als Moederdag cadeau zeker niet misstonden. 

Direct daarnaast werd kunst en kitsch bekeken door Sigrun Brouwer, Reinier ‘t Zelfde, Bernard Vermet en Wim van den Eijkel, allen experts verbonden aan Museum Voorschoten. Zij kregen interessante objecten te beoordelen, waaronder een oud uitziend Delfts Blauw vaasje, een penning van Van Kempen en Begeer, een unieke kleurenrepro van Jan Toorop en wel heel bijzondere publicaties uit de oorlogsjaren.

De fotocollectie van de Dobbewijk en de doorlopende fotocarrousel over de Boschbloemactiviteiten  op het witte doek werden met aandacht bekeken. In het café, waar door Karin Klompen en Tineke de Jonge koffie, thee, drankjes, koek en snoep werd uitgedeeld, werd met blijk van herkenning naar oude films en foto’s van de Bloemenwijk en Boschgeest gekeken. Dit leidde soms tot zeer geanimeerde gesprekken. Het organiserende team bestaande uit Helga Tijhuis, Fokje Nicolai, Lydia van Leeuwen en Ria Alleman verwelkomde de bezoekers hartelijk en wisselde informatie en de brochure over de Boschbloem uit. Ook de vrijwilligers van de Cirkelbus voorzag menig bezoeker van informatie en gaven een mooie brochure mee.

In de hobbyzaal was veel interesse voor de voorlichtingssessie van de RegioBank over Veilig bankieren, net als voor de uitleg van Ton Puthaar over het rioolproject in Boschgeest en de presentatie van Henk Overbosch over de Dobbewijkse bewonersvereniging Recht door Recht. Louisa Löffler en Arnoud Reinders luisterden het festijn vanuit de entreehal op met hun akoestische gitaar- en fluitmuziek.

Buiten was evenzo heel wat te beleven. André van ijssalon Moments deelde gratis ijsjes uit. Het vierkoppige team van de RegioBank, de bank met een filiaal op de Voorstraat waar je nog kan binnenlopen, pakte breed uit met een geldvangmachine en een springkussen. De kinderen sprongen er een gat in de lucht, terwijl de toekijkende ouders onderling in gesprek gingen.

Andere kinderen  gingen als jonge archeologen op zoek naar bodemschatten die ze opgroeven  in de zandbakken die door Jaap Booij en Emmy van het museum werden geprepareerd.

Onder voorwaarde actief bij te dragen aan een schone buurt gaf Evalinde van Winden van de gemeente afvalgrijpertjes in permanente bruikleen mee. Lex Riswick, Rob van der Burg en Martie Jonker posteerden zich naast hun bussen om het gedachtegoed van de Cirkelbus uit te dragen. Fantastisch toch dat zij deze vervoersfaciliteit op afroep samen met de andere 80 vrijwilligers jaar in jaar uit voor een voordelig tarief kunnen aanbieden. Esther Paauw van Voorschoten Voor Elkaar was er om de activiteiten in de wijk aan te moedigen en het belang van goed contact met de buurt uit te spreken. Door de Boschbloem weten we wat er speelt. ‘Jullie zijn de ogen en oren van de wijk, daarom zijn jullie zo belangrijk’, aldus Esther.

Naar de zin van voorzitter Cok van der Does en secretaris Ton van der Peet werd het gaandeweg de dag drukker en drukker op de speelvelden van jeu de boules vereniging, de Club de Petanque ‘De Six Prêt’. Nam wethouder Hans van der Elst het hier in de ochtend nog op tegen oud wethouder Marcel Cramwinckel, in de middag deden wethouder Hubert Schokker en raadslid Cees Bremmer het nog eens dunnetjes over door zoveel mogelijk boules bij het ‘but’ te krijgen. Ja, de gemeentepolitiek liet zich goed zien. De gemeente staat immers als een (buurt)huis achter het vrijwilligers- en welzijnswerk daar dit zo’n belangrijk onderdeel is van het preventiebeleid naast de inzet van de professionals zoals Voorschoten Voor Elkaar.

Onderwijl liep ik Helga Tijhuis tegen het lijf. Helga is een van de Boschbloem vrijwilligers. Zij doet de ledenadministratie en richt zich op het verduurzamen van het clubgebouw. Mede door haar toedoen is de Boschbloem van het gas af, krijgt het zonnepanelen en gaat het komend jaar over op elektronisch betalen.

Intussen speelden Aad en Wanda Stevens nog een jeu de boules onder leiding van Rolf Hartlooper en Simon de Wit van De Six Prêt. Aad en Wanda zijn een stel, hij uit Wassenaar, zij uit Purmerend. Aad  is een voormalig wedstrijddanser. Twee keer in de maand is het ballroomdansen in de Boschbloem. Dan verzorgt hij de muziek en geeft  op verzoek instructie bij een quickstep, chachacha, rumba of andere ballroomdans. Daarbij maakt het niet uit of je een beginner of volleerd danser bent, samen komt of single bent, de dansmiddagen zijn er voor iedereen! Het gaat om de gezelligheid, elkaar ontmoeten en verbinden. Dat is in essentie ook waar het deze buurtdag van de Boschbloem om te doen was: ontmoeten en verbinden.

De Boschbloem vrijwilligers liepen zich werkelijk het vuur uit de sloffen. Wat daarbij opviel was dat iedereen met opperste vrolijkheid zijn/haar steentje bijdroeg. Grote dank voor alle vrijwilligers die deze dag tot een succes maakte!
15 mei 2023

Foto impressie van de dag

Delen met je netwerk?