Boschbloem zet de knop om

De enorme stijging van de energieprijs raakt ons allemaal en heeft ook  grote financiële gevolgen voor  de Boschbloem. Ons huidig contract loopt op 31 augustus aanstaande af en we hebben een contract met een nieuwe leverancier  – die de laagste prijs bood- afgesloten. De energiekosten gaan schrikbarend omhoog en wel met een factor 3! Het bestuur wil graag samen met jou de knop omzetten en energiebesparende maatregelen nemen.  

Met het nieuwe contract gaat zoals gezegd de prijs met een factor 3 omhoog. Dit betekent voor de Boschbloem dat we van €4500,00 naar €13.000,00 per jaar gaan. Een dramatische stijging die ons  voor een enorme financiële uitdaging en opgave stelt.

Als bestuur wisten wij natuurlijk dat de stijging eraan kwam en zijn we een aantal maanden geleden begonnen om een energiebesparend plan te maken. Een plan om deze kostenstijging zo goed mogelijk het hoofd te bieden. Een contributieverhoging of verhogen van de barprijzen zien we niet als een oplossing. Immers we hebben betaalbaar en laagdrempelig in onze doelstelling staan. Toch is het is niet uit te sluiten dat we in de toekomst – ook gegeven de hoge inflatie-  tot een prijsverhoging moeten overgaan.   

Gemeente
In het plan zijn verschillende stappen gedefinieerd, waarvan sommige stappen al gezet of opgestart  zijn. Als eerste stap zijn de gesprekken met de gemeente om de verduurzaming van het gebouw  versneld uit te voeren geïntensiveerd. Aangezien de voorgestelde maatregelen moeten passen in het bredere verduurzamingsbeleid voor gemeentelijk vastgoed en binnen de gemeente nog een politieke besluitvorming moet plaatsvinden zal hier nog wel enige tijd overheen gaan. De verwachting is dat bijvoorbeeld de installatie van zonnepanelen niet voor midden volgend jaar kan worden gerealiseerd. We blijven maximale druk op de gemeente uitoefenen om de plannen versneld te gaan uitvoeren

Boschbloem zet de knop om
Binnen het bestuur wordt hard gewerkt aan een plan hoe we ons energieverbruik aanzienlijk kunnen verlagen. We hebben zelf de controle op het energiegebruik binnen de Boschbloem uitgevoerd en na een onderzoek blijkt dat er ruimte is voor verbeteringen. Een speciaal energie projectteam is momenteel druk bezig om hiervoor een plan te maken. Met als hoofddoel om tenminste  25 % besparing op ons energieverbruik te realiseren. Met dit project sluiten we aan bij de Landelijke campagne: zet ook de knop om. Onder de naam  “Boschbloem zet de knop om! “ gaan we hard aan de slag om deze doelstelling samen met jou te halen. De energiebesparing kan alleen succesvol bereikt worden als we dit samen doen.

Wat kun je de komende tijd van ons verwachten?
Naast een aantal meer technische maatregelen hebben veel besparingsmaatregelen te maken met ons gedrag en hoe wij gezamenlijk de voorgestelde maatregelen in de praktijk naleven en uitvoeren. Het projectteam gaat meerdere details verder uitwerken en verschillende activiteitenbegeleiders benaderen. Tijdens deze gesprekken lichten we toe wat de achtergrond is en kijken we gezamenlijk naar hoe en waar een bijdrage geleverd kan worden. Ook willen wij graag “energieambassadeurs” aanstellen. Ambassadeurs die met enthousiasme voor stimulans, coaching en naleving van de voorgestelde maatregelen binnen de activiteiten willen zorgen.

Wat kan jij doen?
Ideeën op het gebied van energiebesparing, zeker in dit uitwerkingsstadium, zijn meer dan welkom.  Graag maken wij gebruik van de aanwezige ervaring en inzichten van de leden. Neem contact op met de projectleider Okke de Boks als je ideeën hebt of je ervaringen wilt delen. Denk na of alle lichten tijdens een activiteit wel aan moeten of is minder ook goed? Help elkaar om scherp te blijven en attendeer elkaar op energiebesparende maatregelen die makkelijk tijdens een activiteit gerealiseerd kunnen worden. Alleen kunnen we het niet doen, het project is van ons allemaal en we hebben elkaar hard nodig om de 25% reductie te halen.

Tot slot, ja de energiebesparing is bittere noodzaak voor de Boschbloem! We zien dit project als zeer positief en willen er samen met jou enthousiast aan werken. We geloven sterk dat het een positieve stimulans kan zijn voor de  Boschbloem als geheel, op een zo maatschappelijk relevant onderwerp. Dit project kan, nee moet ook leuk zijn. Alleen zo houden we het samen vol!

Namens het projectteam,

Okke de Boks

Penningmeester

september 2022

Delen met je netwerk?