Boschbloem wordt voor een dag  stembureau

Door Ria Alleman

Zoals bekend wordt op woensdag 22 november aanstaande de Tweede Kamerverkiezing gehouden. Het is gebruikelijk dat de Boschbloem dan wordt ingericht als stemlokaal. Zo ook dit jaar. De gemeente zal 2 stemlokalen inrichten. Een in de inloopruimte en een in de grote zaal. Het inrichten gebeurt op dinsdagmiddag 21 november, en het afbreken op donderdag 23 november. Ook de hobbyruimte kan niet gebruikt worden omdat de gemeente oog wil houden op het komen en gaan van de stemmers. De enige uitzondering op deze dag is dat het kantoor wel door de Cirkelbus gebruikt wordt.

Dus de dinsdagochtendactiviteiten Bewegen voor ouderen en Zumba gaan door. De middag en avondactiviteiten quilten, tekenen, bridge en klaverjassen gaan niet door. Op woensdag 22 november zijn er geen activiteiten en dat geldt ook voor donderdagochtend 23 november. Donderdagmiddag en -avond gaan de activiteiten tekenen, schaken, Franse les en jeu de boules gewoon door.

Het is jammer dat activiteiten niet door kunnen gaan, maar het is even niet anders. 

Bij vragen of onduidelijkheden, neem contact met de activiteitenleider op.

25 oktober 2023

Delen met je netwerk?