Bezorgers gezocht!

Voor het huis -aan-huis verspreiden folder 

Op 13 mei wordt bij de Boschbloem een Buurtdag van 10.00 – 17.00 uur georganiseerd.

Het wordt een dag waar de bewoners van de Bloemenwijk, wijk Boschgeest, de Dobbewijk en Nassauwijk en natuurlijk de Boschbloemleden in de gelegenheid worden gesteld elkaar te ontmoeten, kennismakingen te hernieuwen. Als Boschbloem laten we zien wat we doen, welke mogelijkheden er zijn en voor de buurt kunnen betekenen. Deze dag worden verschillende activiteiten voor jong en oud georganiseerd. Kortom het wordt een leuke dag.

Momenteel wordt een folder gemaakt met de uitnodiging en het programma. De bedoeling is dat deze folder in de tweede en derde week  van april huis- aan-huis bezorgd gaat worden. Om de kosten te drukken wordt een beroep op de leden van de Boschbloem gedaan om voor de verspreiding te zorgen. De wijken zijn ingedeeld en je loopt ongeveer een á anderhalf uur.

Ben jij bereid om een deel  voor je rekening te nemen? Geef dit alsjeblieft door op communicatie@boschbloem.nl

Alvast mijn hartelijke dank, ook namens het bestuur,

Ria Alleman

Delen met je netwerk?