Algemene ledenvergadering op 26 april

Door Ria Alleman

Zoals altijd aan het begin van het nieuwe jaar moet het oude jaar goed worden afgesloten. De voorbereidingen voor de aanstaande Algemene ledenvergadering is in volle gang.

Het sociaal en financieel jaarverslag is in concept klaar. En de kascommissie komt binnenkort bijeen om de begroting goed te keuren. Op de agenda komt in ieder geval de goedkering van de jaarverslagen en  het aftreden en benoemen van bestuursleden en  te staan. Op de nieuwjaarsreceptie hebben we afscheid genomen van onze secretaris Lydia van Leeuwen, helaas is deze functie nog vacant. Wel hebben we twee nieuwe benoemingen op de vergadering, te weten die van de functie inkoop en ledenadministratie.  Als je graag iets op de agenda geplaatst wilt hebben, geef dit door aan info@boschbloem.nl
De Algemene ledenvergadering is op 26 april van 14.00 – 16.00 uur met aansluitend de gelegenheid iets te drinken. 

Het bestuur spreekt de hoop uit dat van iedere activiteit een vertegenwoordiger aanwezig zal zijn en hoopt op een grote opkomst.

Noteer de datum alvast in je agenda. Je komst en mening worden zeer op prijs gesteld.

maart 2024

Delen met je netwerk?