Afscheid van onze secretaris

Door Ria Alleman

Op de goed bezochte nieuwjaarsreceptie op 5 januari werd afscheid genomen van Lydia van Leeuwen als bestuurslid en secretaris.

In juni 2020 is Lydia benoemd als secretaris en bestuurslid van de Boschbloem. Ze was al sinds januari 2020 actief. Met haar komst is veel binnen de Boschbloem veranderd op het gebied van professionaliteit. Veranderingen werden omarmd, nieuwe ontwikkelingen maakte ze zich eigen en daarna probeerde ze deze zo goed mogelijk over te dragen aan anderen. Al die jaren heeft Lydia zich met veel toewijding en plezier ingezet voor onze vereniging.

Voorzitter Wim Wolting zette haar tijdens de nieuwjaarsreceptie in het zonnetje: “Zeer resultaat gericht en ook altijd ondersteunend voor mede bestuursleden. Je kon altijd een beroep op haar doen en vaak was ze proactief betrokken. Scherp en niet verhullend in haar analyse maar altijd opbouwend. Een geweldige teamspeler.”

Lydia kreeg als waardering een cadeaubon en een mooi boeket bloemen. In haar afscheidswoord bedankte ze iedereen voor haar/ zijn bijdrage en de fijne en prettige samenwerking. “De mensen maken echt het verschil. Als team hebben we veel bereikt en ik wens jullie allemaal het beste voor de toekomst en de Boschbloem”

Januari 2024

Delen met je netwerk?