Doelstelling & beleidsplan

De vereniging heeft ten doel het in stand houden van een buurthuis in de gemeente Voorschoten,  waarin de bewoners gelegenheid wordt geboden tot vorming en ontspanning.

Het beleid van de vereniging is erop gericht haar doel te bereiken, met gebruikmaking van de krachten van vrijwilligers en/of beroepskrachten,  om voor alle leeftijden de mogelijkheid te bieden tegen geringe kosten ontspanning te vinden en/of vorming te ondergaan.

Het beleid is erop gericht om een breed aanbod van activiteiten op het gebied van sociaal-cultureel terrein mogelijk te maken, waarbij laagdrempeligheid uitgangspunt is. Dit betekent dat het accent ligt op vrijwilligheid van een activiteitenleider .

Daarnaast wordt het  activiteitencentrum  onder  voorwaarden beschikbaar  gesteld als vergaderlocatie voor maatschappelijke en culturele organisaties.

Beloningsbeleid

De werkzaamheden voor de vereniging worden door vrijwilligers verricht. Vrijwilligers/bestuursleden kunnen vergoeding ontvangen voor onkosten en inzet voor uitoefening van hun functie.