Algemene bestuursinformatie

Dagelijks bestuur:

Voorzitter: Willy van der Heden – 071 5612687
Secretaris: Cora Visser – 06 12355054
Penningmeester: Bram van Hilten – 06 23345263

Overige bestuursleden:

Vice-voorzitter: Bram van Hilten – 06 23345263
Bestuurslid: Ria van Beek – 071 5612691
Bestuurslid: Dik Zweers – 071-5614084

Bezoek en postadres:
Activiteitencentrum “De Boschbloem”
Baron Schimmelpenninck van der Oyelaan 39
2252 EA Voorschoten
Tel. 071-5617900

Rabobankrekeningnummer NL45 RABO 03 6610 8964
KvK: inschrijfnummer: 40446177
RISN: 803718603

website: www.boschbloem.nl
e-mail:info@boschbloem.nl

Met ingang van 2011 is de vereniging aangemerkt als Algemeen Nut Beoogde Instelling(ANBI). Dit betekent dat alle geldelijke vrijwillige schenkingen aan de vereniging als giften kunnen worden beschouwd, die voor belastingaftrek in aanmerking komen.